Työkokemus

Olen toiminut toimintaterapeuttina vuodesta 2005 lähtien, Näiden 10 vuoden aikana olen toiminut sekä julkisen että yksityisen palvelutuntuottajan palveluksessa ja nykyisin itsenäisenä palveluntuottajana.  Enimmäkseen työskentelen lasten ja nuorten aikuisten kanssa joilla on jokin neuropsykiatrinen oirekuva kuten, asperger, autismi, käytös- ja uhmakkuushäiriö, adhd, tourette, ahdistuneisuus, tai masennus.

Toimintaterapian lisäksi olen Keramiikka artesaani ja siten työssäni luontevasti kulkee mukana myös luovat toiminnot. Aistit ja aistiminen ovat pesusta toimintakykyisyydelle siksi painotan työssäni kokemuksellisuutta ja moniaistisuutta. Toimintaterapian tuksi olen kouluttautunut kognitiivisen psykoterapian valmiuksilla, poikkeavasti kehittyvät asitit koulutuskokonaisuudella sekä sensoorisen integraation (SI) menetelmällä.

Haluan jakaa työaikani koulutaipaleen alussa oleville tai sinne suuntaville sekä jo nuoruusikään päässeille itsenäistyville nuorille. Näin saan ylläpitää ja kehittää omia kiinostus ja vahvuusalueitani ammatin sisällä jatkuvasti

 

CV

Opinnot

 • 2015 Venny visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitus ja kuntoutus / Venny-visio Oy
 • 2014 GAS-Goal Attainment Scaling koulutus / Laurea ammattikorkeakoulu
 • 2014 Miller Assessment for Preshooler / MAP/ Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2014 European Sensory integration congress / Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2014 Miller Function & Particpation Scales M-FunPS / Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2013 Sensorisen integraation teoria ja terapia / Turun ammattikorkeakoulu
 • 2011-2012 Kognitiivisen psykoterapian valmiudet / Integrum- institute for Cognitive Therapies Finland
 • 2011 Neuro- ja kognitiivinen psykologia / Helsingin yliopisto
 • 2011 Bodytech kinesiology taping / Bodytech
 • 2005 Toimintaterapeutti amk / Metropolia
 • 1999 Keramiikka artessani / Forssan ammatti-instituutti

 

Työpaikat

 • Itsenäinen ammattiharjoittaja toimintaterapia
 • Helsingin kaupunki lasten toimintaterapia
 • Autismisäätiö
 • Aspa asumispalvelut
 • Contextia
 • Neuromental
 • ADHD-Liitto
 • Erikoissairaanhoitopiiri Hus

Pidetyt koulutukset

Vuosien varrella olen myös kouluttanut toimintaterapiaan, kuntoutukseen, aistitoimintoihin ja neuropsykiatriseen oirekuvaan liittyen. Koulutuksia pidän vain pyydettäessä, erillisellä soopimuksella.

 • 2015 Heslingin kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille: Toimintaterapian mahdollisuudet Paikka:Helsingin yliopisto
 • 2014 Heslingin kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille: Toimintaterapian mahdollisuudet Paikka: Tikkurilan Ammattikorkea Laurea
 • 2013 Seminaari Aistitiedon käsittely ja ympäristön hahmottaminen: Ainutlaatuinen aistimus ja ympäristön hahmotaminen Paikka:Keskuspuiston ammattiopiston kesäpäivät
 • 2012 Seminaari Satakunnan keskussairaala: Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus Paikka: Porin psykiatrinen erikoisairaanhoito

 

Osallistumiset

Toimintaterapian ohella olen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa erillisiä projekteja.

 • 2014 Helsingin kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyö Toimintaterapiaopiskelijoiden arviointivälineharjoittelun integreoituminen osaksi kaupungin palveluita
 • 2013 ADHD Liiton sopeutumisvalmennus
 • 2011-2012 Kelan nuorten ryhmämuotoinen kuntoutus projekti