Toiminta-ajatus

Toimintaterapiassa jakson tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheisten kanssa, lähtettävän tahon arvioinin pohjalta. Toimintaterapiassa asetettujen tavotteiden toteutumista arvioidaan mm. Kelan Gas tavoite asteikkoa apuna käyttäen. Toimintaterapia toteutuu kuntoutussuunnitelman mukaisesti osittain tai kokonaan vastaanotto,- koulu,- ja tai kotikäynteinä. Tarvitaessa toimintaterapeutti osallistuu yhteistyötapaamisiin koululla, päiväkodissa, asuntolassa, sairaalassa tai päivätoiminnassa.

Arvot

Läsnäolevan ja ammattitaitoisen kuntoutuksen lisäksi meille on tärkeää tehdä työtä ilolla, silmät, korvat, syli ja sydän avoinna. Aistit ja aistiminen on kehityksen perusta joten työssä painottuu elämyksellisyys ja moniaistisuus. Aistien ja aistimusten kautta luodaan yhteys, saadaan kokemuksia mutta myös todennetaan olevaa.  Lasten kanssa on tärkeää kannustaa lasta laajentamaan osaamista ja tutustua uuteen turvallisesti luotettavassa ja innostavassa ilmapiirissä. Uuden taidon harjoittelu sujuu helpommin hauskan leikin ja ilon kautta. Hastavankin käytöksen takana on tarve joka tulee löytää ja ymmärtää, näin asiakkaan ei tarvitse haastaa ympäristöään saavuttaakseen päämääränsä. Toimintaterapiassa etsitään keinoja joilla voidaan tukea myönteistä ja rakentavaa vuorovaikutusta. Luodaan uskoa tulevaan ja luotetaan huomiseen.

Toimintaterapian ammattieettiset ohjeet löytyvät täältä.

Kelan avoterapiastandardi löytyy täältä.