Toiminta-ajatus

Toimintaterapiassa tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheisten kanssa, lähettävän tahon arvioinnin pohjalta. Toimintaterapiassa tavoitteiden toteutumista arvioidaan mm. Kelan Gas- tavoite asteikkoa apuna käyttäen. Toimintaterapia toteutuu kuntoutussuunnitelman mukaisesti osittain tai kokonaan vastaanotto, – koulu, – ja tai kotikäynteinä. Tarvittaessa toimintaterapeutti osallistuu yhteistyötapaamisiin koululla, päiväkodissa, asuntolassa, sairaalassa tai päivätoiminnassa.

Arvot

Läsnä olevan ja ammattitaitoisen kuntoutuksen lisäksi meille on tärkeää tehdä työtä ilolla, silmät, korvat, syli ja sydän avoinna. Aistit ja aistiminen on kehityksen perusta, joten työssämme painottuu elämyksellisyys ja moniaistisuus. Aistien ja aistimusten kautta luodaan yhteys, saadaan kokemuksia mutta myös todennetaan olevaa.  Lasten kanssa on tärkeää kannustaa lasta laajentamaan osaamistaan ja tutustutaan uuteen, turvallisesti luotettavassa ja innostavassa ilmapiirissä. Uuden taidon harjoittelu sujuu helpommin hauskan leikin ja ilon kautta. Haastavankin käytöksen takana on tarve, joka tulee löytää ja ymmärtää. Näin lapsen ei tarvitse haastaa ympäristöään saavuttaakseen päämääränsä. Toimintaterapiassa etsitään keinoja, joilla voidaan tukea myönteistä ja rakentavaa vuorovaikutusta. Luodaan uskoa tulevaan ja luotetaan huomiseen.