Työkokemus

Kati toiminut toimintaterapeuttina vuodesta 2005 lähtien. Näiden vuosien aikana olen toiminut sekä julkisen että yksityisen palvelutuntuottajan palveluksessa ja nykyisin itsenäisenä palveluntuottajana.  Enimmäkseen työskentelen lasten kanssa, joilla on aistitiedonkäsittelyn haasteita tai jokin neuropsykiatrinen oirekuva kuten autismi, käytös- ja uhmakkuushäiriö, tai adhd.

Toimintaterapian lisäksi Kati on keramiikka artesaani ja siten työssäni luontevasti kulkee mukana myös luovat toiminnot. Aistit ja aistiminen ovat perusta toimintakykyisyydelle siksi painotan työssäni kokemuksellisuutta ja moniaistisuutta. Toimintaterapian tueksi olen kouluttautunut kognitiivisen psykoterapian valmiuksilla, poikkeavasti kehittyvät aistit koulutuskokonaisuudella sekä sensorisen integraation (SI) menetelmällä.

Soila on toiminut toimintaterapeuttina vuodesta 2006 lähtien, hän on toiminut sekä julkisen että yksityisen palveluntuottajan palveluksessa ja nykyisin itsenäisenä ammatinharjoittajana. Soila työskentelee enimmäkseen lasten kanssa, joilla on kehityksen viivästymää tai jokin neurologinen tai neuropsykiatrinen oirekuva.

Toimintaterapian lisäksi Soila on ratsastusterapeutti, joten eläinavusteiset terapiat ja luontoelämykset ovat luontevasti mukana terapian toteutuksessa. Toimintaterapian tueksi Soila on kouluttautunut kognitiivisen psykoterapian valmiuksilla, poikkeavasti kehittyvät aistit koulutuskokonaisuudella sekä NDT Bobath- menetelmän terapeutiksi.

Kati CV

Opinnot

 • 2021 Lyhyt Kognitiivinen psykoterapia / Integrum- institute for Cognitive Therapies Finland
 • 2019 LEGO- Based Therapy Training, Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys
 • 2015 Venny visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitus ja kuntoutus / Venny-visio Oy
 • 2014 GAS-Goal Attainment Scaling koulutus / Laurea ammattikorkeakoulu
 • 2014 Miller Assessment for Preshooler / MAP/ Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2014 European Sensory integration congress / Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2014 Miller Function & Particpation Scales M-FunPS / Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2013 Sensorisen integraation teoria ja terapia / Turun ammattikorkeakoulu
 • 2012 Kognitiivisen psykoterapian valmiudet / Integrum- institute for Cognitive Therapies Finland
 • 2011 Neuro- ja kognitiivinen psykologia / Helsingin yliopisto
 • 2011 Bodytech kinesiology taping / Bodytech
 • 2005 Toimintaterapeutti amk / Metropolia
 • 1999 Keramiikka artessani / Forssan ammatti-instituutti

Työpaikat

 • Itsenäinen ammattiharjoittaja toimintaterapia
 • Helsingin kaupunki lasten toimintaterapia
 • Autismisäätiö
 • Aspa asumispalvelut
 • Contextia
 • Neuromental
 • ADHD-Liitto
 • HUS 

Pidetyt koulutukset

Vuosien varrella olen myös kouluttanut toimintaterapiaan, kuntoutukseen, aistitoimintoihin ja neuropsykiatriseen oirekuvaan liittyen. Koulutuksia pidän vain pyydettäessä, erillisellä soopimuksella.

 • 2015 Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille: Toimintaterapian mahdollisuudet Paikka:Helsingin yliopisto
 • 2014 Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöille: Toimintaterapian mahdollisuudet Paikka: Tikkurilan Ammattikorkea Laurea
 • 2013 Seminaari Aistitiedon käsittely ja ympäristön hahmottaminen: Ainutlaatuinen aistimus ja ympäristön hahmotaminen Paikka:Keskuspuiston ammattiopiston kesäpäivät
 • 2012 Seminaari Satakunnan keskussairaala: Neuropsykiatriset oireyhtymät ja kuntoutus Paikka: Porin psykiatrinen erikoisairaanhoito

Osallistumiset

Toimintaterapian ohella olen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa erillisiä projekteja.

 • 2014 Helsingin kaupungin ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyö Toimintaterapiaopiskelijoiden arviointivälineharjoittelun integreoituminen osaksi kaupungin palveluita
 • 2013 ADHD Liiton sopeutumisvalmennus
 • 2011-2012 Kelan nuorten ryhmämuotoinen kuntoutus projekti

 

Soila CV

Opinnot

 • 2021 GOAL-testi, Oriented Assessment of Lifeskills, Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2021 Tunteet ja tarpeet – tunnetyöskentely toimintaterapiassa, Toiminta Akatemia
 • 2021 Tammisto etäterapiapakki, Toiminta Akatemia
 • 2021 Psykofyysinen lähestymistapa toimintaterapeuteille, Tampereen AMK
 • 2020 Aistisäätelyongelmat ja niiden arviointi SPM ja SPM-P, Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2019 Sensorisen  integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa), Metropolia
 • 2019 Sensorisen integraation perusteet(A-osa), Metropolia
 • 2019 LEGO- Based Therapy Training, Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys
 • 2019 Tenavat tasapainoon, Merja Tompuri
 • 2018 Lyhyt Kognitiivinen psykoterapia / Integrum- institute for Cognitive Therapies Finland
 • 2018 Lasten jooga ja tietoisuustaidot terapiatyössä / Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys
 • 2018 Vibraatio, paino- ja painetuotteiden sekä hengityksen hyödyntäminen lastenneurologisessa kuntoutuksessa / Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys ry
 • 2017 Zones of Regulation / Toimintaterapia Tammisto
 • 2017 Ralla leikki- ja kaveritaitojen havainnointi / Uudenmaan terapiapalvelut Oy
 • 2015 NDT- Bobath terapeutti / Suomen NDT-yhdistys ry
 • 2014 Miller Assessment for Preshooler / MAP/ Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2014 Miller Function & Particpation Scales M-FunPS / Sity Sensorisen integraation yhdistys
 • 2015 Ratsastusterapeutti SRT / Suomen Ratsastusterapeutit ry
 • 2011 GAS -Goal Attainment Scaling koulutus / Metropolia ammattikorkeakoulu
 • 2011 Nääkkö nää / Näkövammaisten Keskusliitto ry
 • 2011 ICF-koulutus / Metropolia ammattikorkeakoulu
 • 2010 Kehittyvät aivot / Lastenneurologinen yhdistys
 • 2010 Perheiden ohjaaminen ja vanhemmuuden kohtaaminen/Suomen Cp-terapiayhdistys
 • 2009 Sensory Profile / Toimintaterapia Terapiatupa
 • 2007 Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus-ohjaaja/Mahdollisuus lapselle ry
 • 2006 Toimintaterapeutti AMK / Metropolia
 • 2003 Ratsastuksen ohjaaja ROK/ Ypäjän Hevosopisto oy

Työpaikat

 • Itsenäinen ammattiharjoittaja, lasten ja nuorten yksilö toimintaterapia
 • Vantaan kaupunki, lasten toimintakyvyn arviointi
 • Nurmijärven kunta, lasten toimintakyvyn arviointi, yksilö ja ryhmäterapia
 • HYKS, Lasten toimintakyvyn arviointi
 • TCR Vantaan fysioterapia, lasten yksilö toimintaterapia