Terapiapalvelut Lapsenasema

 

Tervetuloa verkkosivuillemme

Terapiapalvelut Lapsenasema tarjoaa toimintaterapia palveluita pääkaupunkiseudun asiakkaille. Tilassa toimii Tmi KATioni ja Tmi Soila Saarinen. Toimintaterapiaan voi hakeutua Kelan, Hus Erikoissairaanhoitopiirin, Helsingin ja Vantaan kaupungin tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Työskentelemme lasten ja nuorten kanssa, joilla on: harjaantumattomuutta sensomotorisissa valmiuksissa, aisti toimintojen vaihtelevuutta, haasteita toiminnanohjauksessa, itsesäätelyssä, käyttäytymisessä tai keskittymisessä.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää tai ylläpitää toimintakykyisyyttä asiakkaalle mielekkäällä ja motivoivalla tavalla. Asiakasta tuetaan osallistumaan aktiivisesti oman elämän suunnitteluun ja toteutukseen, tavoitellen elämänhallintaa, jossa hän on elämänsä keskiössä aktiivinen ja osaava.

Lasten toimintaterapiassa keskitytään leikkiin, jonka kautta tuetaan lapsen kehitystä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi sensomotoristen valmiuksien vahvistaminen, käyttäytymisen ja tunnesäätelyn tukeminen tai itseilmaisun vahvistaminen.

Kati on sensorisen integraation terapeutti (SI-terapeutti) ja on opiskellut neuro- ja kognitiivisen psykologian opintokokonaisuuden, kognitiivisen psykoterapian perusteet. Lisäksi Kati käyttää luovia menetelmiä ja taito/taidetoimintoja, aikaisempaan keramiikka ammattiin nojaten.

Soila on NDT Bobath terapeutti ja hän on opiskellut kognitiivisen psykoterapian perusteet. Lisäksi Soila on ratsastusterapeutti ja toteuttaa ratsastusterapiaa omalla Vantaan Hakunilassa v. 2007 valmistuneessa ja erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitellulla hevostallilla.

Vapaita aikoja kannattaa tiedustella mieluiten sähköpostilla

kati@toimintaterapiaa.fi tai halutessasi voit soittaa p. 044-5253523

soila.saarinen@hotmail.com tai halutessasi voit soittaa p. 040-5325508